Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

 

Η ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Η ηλεκτρονική δήλωση προστασίας απορρήτου ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ μέσω της παρούσας τοποθεσίας («www.pet-news.gr»), καθώς και μέσω των υπηρεσιών που παρέχει εκτός σύνδεσης.

Συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών

Σε κάποιες τοποθεσίες του «www.pet-news.gr» σας ζητάμε να παράσχετε προσωπικές σας πληροφορίες, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση. Ενδέχεται επίσης να συγκεντρώνουμε δημογραφικά στοιχεία, όπως τον ταχυδρομικό σας κωδικό, τις προτιμήσεις, την ηλικία, το φύλο, τα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές σας ασχολίες.

Προκειμένου να σας προσφέρουμε μια πιο προσαρμοσμένη και σταθερή εμπειρία στις αλληλεπιδράσεις σας με το «www.pet-news.gr», οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του «www.pet-news.gr» είναι πιθανό να συμπληρωθούν από πληροφορίες που έχουμε λάβει από άλλες εταιρείες. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες από άλλες εταιρείες που μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή με βάση τη διεύθυνση IP, ώστε να προσαρμόζουμε κάποιες υπηρεσίες στη γεωγραφική περιοχή σας.

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Η ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, για τη λειτουργία και τη βελτίωση των τοποθεσιών και των υπηρεσιών της. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πελατών, βελτίωση των τοποθεσιών ή των υπηρεσιών ώστε να είναι πιο εύχρηστες – απαλλάσσοντάς σας από την ανάγκη να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες – έρευνες και αναλύσεις με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των τεχνολογιών μας, καθώς και εμφάνιση περιεχομένου και διαφημιστικού υλικού προσαρμοσμένου στα δικά σας ενδιαφέροντα και προτιμήσεις.

Χρησιμοποιούμε επίσης τις προσωπικές σας πληροφορίες για την επικοινωνία μαζί σας. Ενδέχεται να στέλνουμε ορισμένα υποχρεωτικά μηνύματα σχετικά με τις υπηρεσίες όπως επιστολές υποδοχής, υπενθυμίσεις χρέωσης, πληροφορίες σχετικά με τεχνικά θέματα και ανακοινώσεις ασφαλείας. Περιστασιακά, ενδέχεται να σας στέλνουμε έρευνες προϊόντων ή διαφημιστικά μηνύματα αλληλογραφίας για να σας ενημερώνουμε για τη διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών από το «www.pet-news.gr».

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στις τοποθεσίες και από τις υπηρεσίες του «www.pet-news.gr» ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ή οι συγγενείς, θυγατρικές εταιρείες αυτής ή οι αντιπρόσωποί της διατηρούν εγκαταστάσεις. Η ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο ασφάλειας όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων.

Κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών

Με εξαίρεση τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα δήλωση, δεν θα αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός της ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ χωρίς τη συναίνεσή σας. Κάποιες τοποθεσίες του «www.pet-news.gr» σας παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής κοινοποίησης των προσωπικών πληροφοριών σας σε επιλεγμένους συνεργάτες της ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ , ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για θέματα που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές.

Κατά καιρούς αναθέτουμε σε άλλες εταιρείες την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών για λογαριασμό μας, όπως για παράδειγμα, την παροχή υποστήριξης πελατών, τη φιλοξενία τοποθεσιών Web, την επεξεργασία συναλλαγών ή την πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων των υπηρεσιών μας. Σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών θα επιτρέπεται να λαμβάνουν μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή της υπηρεσίας. Απαιτείται από αυτούς να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για

οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ωστόσο, για επεξεργασία πιστωτικών καρτών, οι πωλητές εντοπισμού απατών ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν συγκεντρωτικά δεδομένα, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν. Έτσι, ανιχνεύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρήση πιστωτικών καρτών σε απάτες. Ενδέχεται να προσπελάσουμε ή να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών σας, προκειμένου: (α) να τηρήσουμε το νόμο ή να ανταποκριθούμε σε σύννομες αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες, (β) να προστατέψουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ή των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμβάσεών μας ή των πολιτικών που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών

Η ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Όταν μεταδίδουμε απόρρητες πληροφορίες (όπως τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας ή τον κωδικό πρόσβασής σας) μέσω Internet, τις προστατεύουμε με τη χρήση κρυπτογράφησης, όπως το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL).

Εάν χρησιμοποιείται κωδικός πρόσβασης για την προστασία των πληροφοριών των λογαριασμών σας και των προσωπικών σας πληροφοριών, είναι δική σας ευθύνη να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό. Μην αποκαλύπτετε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν. Εάν μοιράζεστε με άλλο άτομο έναν υπολογιστή, θα πρέπει πάντα να αποσυνδέεστε πριν την έξοδό σας από μια τοποθεσία ή υπηρεσία, ώστε να αποτρέψετε την πρόσβαση στις πληροφορίες σας από τους μετέπειτα χρήστες.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνη για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») είναι η ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Πόσον καιρό παραμένουν τα δεδομένα σας στα αρχεία μας ;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και προσπαθούμε να τα ανανεώνουμε συνεχώς. Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε, ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται στα αρχεία μας, απευθυνόμενοι γραπτά στη ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ .

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου

Θα ενημερώνουμε περιστασιακά την παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις υπηρεσίες μας και τα σχόλια των πελατών. Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση, θα τροποποιούμε την ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» που αναγράφεται στο τέλος της δήλωσης προστασίας απορρήτου. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση ή στον τρόπο με τον οποίο η ΑΛΦΑ ΟΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο πριν υλοποιήσουμε τις αλλαγές, είτε αποστέλλοντάς σας απευθείας ειδοποίηση. Σας συνιστούμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα αυτήν τη δήλωση.